Boetelijst

Selecteer hieronder hoeveel personen werkzaam zijn in uw bedrijf en klik op “Overtreding” wanneer dit het geval is.

Hoeveel personen zijn in uw bedrijf werkzaam?


1. Arbobeleid

  • Onvoldoende aanpak bij de bron
  • Werk onvoldoende aangepast aan individuele werknemer
  • kort-cyclisch werk onvoldoende vermeden

Normbedrag = € 1800,-
2. Voert geen beleid ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. (werkdruk, stress, enz)

Normbedrag = € 540,-
3. Geen toetsing van de arbeidsomstandigheden

Normbedrag = € 540,-
4. Schriftelijke Risico-inventarisatie en risico-evaluatie (RIE) afwezig

Normbedrag = € 1.800,-
5. Wel RIE, geen plan van aanpak met termijnen

Normbedrag = € 450,-
6. Geen voorlichting over arbo-risico’s en verstrekte PBM’s

Normbedrag = € 1.800,-
7. Geen toezicht op naleving arbovoorschriften en gebruik van PBM’s

Normbedrag = € 1.800,-
8. Er zijn geen PBM’s ter beschikking bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A)

Normbedrag = € 3.600,-
9. Er wordt geen melding gemaakt over arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend
letsel of een ziekenhuisopname.

Normbedrag = € 4.500,-
10. Geen bedrijfshulpverlening (BHV) georganiseerd

Normbedrag = € 1.800,-
11. De bedrijfshulpverlening beschikken niet over de benodigde deskundigheid

Normbedrag = € 1.800,-
12. Vluchtwegen en nooduitgangen zijn niet vrij van obstakels

Normbedrag = € 2.700,-
13. Er worde ngeen doeltreffende maatregelen genomen bij valgevaar

Normbedrag = € 4.500,-
14. Hijs- of hefwerktuig wordt zwaarder belast dan toegestaan

Normbedrag = € 4.500,-
15. Heftruckchauffeurs hebben geen specifieke deskundigheid

Normbedrag = € 4.500,-
Laatste nieuws