Arbowet

Arbowet: wettelijk verplicht?

Ja, alle bedrijven met werknemers in loondienst, moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften vanuit Arbowet.

Arbowet
Doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit geldt voor zowel bedrijven, verenigingen als stichtingen met werknemers in dienst. Een werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn werknemers.
Ook een ZZP-er moet voldoen aan de Arbo-wet en deze moet in het bezit zijn van minimaal een ZZP-Risico-Inventarisatie & -Evaluatie.

De inspectie SZW
De inspectie SZW controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of werkgevers en werknemers zich houden aan deze richtlijnen vanuit de Arbo-wet. De inspectie SZW komt bijvoorbeeld onverwachts bij u op het bedrijf of werklocatie om te controleren of u voldoet aan de Arbowet. Bij het niet naleven van één of meerdere elementen kan de inspectie SZW u een boete opleggen. Het bedrag kan variëren tussen de €450,- en €4.500 per ontbrekend onderdeel.

Wat moet u onder andere kunnen overhandigen?
Als u de inspectie SZW op bezoek krijgt, moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de Arbowet. Dus u beschikt bijvoorbeeld over:

  • Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
  • Een plan van aanpak gebaseerd op de RI&E
  • Een weloverwogen Arbo-beleid
  • U heeft uw BedrijfsHulpVerlening (BHV) goed georganiseerd en gecommuniceerd.

Boetelijst
Aan de hand van de verkorte boetelijst kunt u zelf berekenen hoeveel boete u riskeert bij het niet voldoen aan de Arbowet.

Advies en begeleiding bij de Arbowet
JR Quality heeft jarenlange ervaring met het adviseren van bedrijven over de wettelijke vereisten vanuit de Arbowet. Wij nemen u het tijdrovende uitzoekwerk uit handen en zorgen er tegen aantrekkelijke tarieven voor dat u voldoet aan de Arbowet.

Wilt u meer weten over de Arbowet en wat JR Quality op dit gebied voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws